Та тулгамдаж буй зүйлээ асуу. Монголын шилдэг хуульчид хариулт өгөх болно

миний бие нэгэн гадаад хэлний сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ХХК-тай 3 сараар гэрээ байгуулж төлбөрөө төлсөн. гэвч 3 өдөр явахад үзүүлсэн үйлчилгээ нь сэтгэлд нийцээгүйн улмаас төлбөрийг буцаан авч гэрээг цуцлахыг хүссэн. гэвч гэрээнд "гэрээ хийснээс хойш төлбөрийг буцаахгүй" гэж хатуу заасан нь хуулийн үндэслэлтэй юу?, ийм байж болох уу?, би хэрхэн төлбөрөө буцаан авах вэ?

Нийт 0 хариулт байна