Та тулгамдаж буй зүйлээ асуу. Монголын шилдэг хуульчид хариулт өгөх болно

Сайн байна уу? Би нэгэн компаниар зуучлуулж Солонгос явахаар болсон юм. Зуучлалын гэрээ байгуулж зуучлалын хөлс 3.000.000 төгрөг өгсөн. Би явна гэдэгтээ итгэж ажлаасаа гарч банкнаас хүртэл хүүтэй мөнгө зээлж энэ төлбөр мөнгөө төлсөн. 7 сар өнгөрсөн боловч би яваагүй л байна. Банкны хүүтэй мөнгө төлөөд ажилчгүй л хүн байна. Би одоо 3.000.000 төгрөгнөөсөө гадна бусад өөрт учирсан хохиролоо энэ байгууллагаас нэхэмжлэх эрхтэй юу?

Нийт 0 хариулт байна