Та тулгамдаж буй зүйлээ асуу. Монголын шилдэг хуульчид хариулт өгөх болно

Сайн байна уу? Би нэгэн компаниар зуучлуулж Солонгос явахаар болсон юм. Зуучлалын гэрээ байгуулж зуучлалын хөлс 3.000.000 төгрөг өгсөн. Би явна гэдэгтээ итгэж ажлаасаа гарч банкнаас хүртэл хүүтэй мөнгө зээлж энэ төлбөр мөнгөө төлсөн. 7 сар өнгөрсөн боловч би яваагүй л байна. Банкны хүүтэй мөнгө төлөөд ажилчгүй л хүн байна. Би одоо 3.000.000 төгрөгнөөсөө гадна бусад өөрт учирсан хохиролоо энэ байгууллагаас нэхэмжлэх эрхтэй юу?

Нийт 2 хариулт байна

comment-image

Ашим Базар

Сайн байна уу. Та компанид төлсөн сургалтын төлбөр болон банкны хүүг нэхэмжлэх эрхтэй эсэх нь таны гэрээний нөхцөлөөс шалтгаална. Гэрээний нэг тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн бол гэрээний нөгөө тал гэрээний дагуу төлсөн төлбөр, өөрт учирсан хохирлоо нэхэмжлэх боломжтой байдаг. Иймд та зуучлалын төлбөр болон банкны хүүг нэхэмжлэх эрхтэй эсэх нь зуучлагч компани гэрээний үүргээ зөрчсөн эсэхээс л хамаарна. Зуучлалын компани тантай байгуулсан гэрээгээр таны өмнө ямар гэрээ байгуулсан болох нь энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал. Хэрэв таныг Солонгос улс руу явахад туслах, тус улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай холбож өгөх үүрэг хүлээсэн, харин Солонгос улс руу гаргах үүрэг хүлээгээгүй бол та Солонгол улс руу гарч амжаагүйтэй холбоотой зуучлалын төлбөрөө нэхэмжлэх боломжгүй. Харин Солонгос улс руу гаргах үүрэг хүлээж байсан бол та зуучлагчтай байгуулсан гэрээнээс татгалзаж, энэ тухай зуучлалын компанид мэдэгдэх замаар төлбөрөө буцаан нэхэмжлэх боломжтой. Хэрэв зуучлалын компани таныг Солонгос улс руу баталгаатай гаргана гэж амлалт өгч байсан боловч гэрээнд тийм зүйл бичигдээгүй бол таныг хууран мэхэлсэн гэж үзэх боломжтой болно. Ийм нөхцөл байдал байгаа бол мөн та энэ талаар нотлох боломжтой бол та Зуучлалын гэрээг хүчин төгөлдөр бусад тооцуулах, зуучлалын хөлс, хохирлоо нэхэмжлэх нь зөв. Иймд та өөрийн байгуулсан гэрээний дагуу зуучлалын байгууллагын хүлээсэн үүргийг болон танд амлалт өгсөн, хууран мэхэлсэн зүйл байсан эсэх талаар бодож, тодруулж дахин зөвлөгөө авахыг зөвлөж байна. Хүндэтгэсэн, А.Базар
2018-12-20 16:46:55
comment-image

Түмэнбазар Адъяахүү

:)
2018-12-20 16:51:08