Та тулгамдаж буй зүйлээ асуу. Монголын шилдэг хуульчид хариулт өгөх болно

Манай ээж хашаа байшингаа барьцаалж зээл аваад cap бүр тодорхой хэмжээгээр зээлээ төлж байгаад нас барсан юм. Зээлдүүлэгч нь надаас зээл, зээлийн хүүг нэхэж, дүүгийн багаж хэрэгслийг аваад явсан байна. Тус зээлийг хэн төлөх ёстой вэ? Зөвлөгөө өгнө үү.

Нийт 3 хариулт байна

comment-image

Ж Эрхэсхулан

Энэхүү асуудлыг Иргэний хуулиар зохицуулна. Тус хуульд зааснаар үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээг бичгээр байгуулан нотариатаар гэрчлүүлж, улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно. Мөн зээлийн гэрээг бичгээр байгуулснаар зээлийн хүү шаардах эрх үүснэ. Энэхүү шаардлагыг хангасан гэрээний үндсэн дээр зээлдүүлэгч нь зээл, түүний хүүг зээлдэгчээс шаардах эрхтэй бөгөөд зээлийг төлөхгүй байгаа тохиолдолд барыдааны зүйлээс шаардлагаа хангуулах эрхтэй. Иргэний хуульд зааснаар нас барагчийн хууль ёсны өвлөгчид түүний өв гүйцэтгэвэл зохих үүргийн хамт шилждэг. Иймээс нас барагчийн бусдын өмнө хүлээсэн үүргийг хууль ёсны өвлөгч нь хариуцна. Иргэний хуулийн 520 дугаар зүйлд зааснаар нас барагчийн нөхөр, эхнэр, төрүүлсэн болон үрчилж авсан болон нас барсан хойно нь төрсөн хүүхэд нь хууль ёсны өв залгамжлагч болно. Дурдсан өвлөгч нар байхгүй эсхүл өвлөхөөс татгалзсан буюу өвлөх эрхээ алдсан бол нас барагчийн өвөг эцэг, эмэг эх, ах, эгч, дүү, ач, зээ ачинцар, зээнцэр хууль ёсны өвлөгч болно. Харин таны дүүгийн багаж хэрэгслийг авсан үйлдэл нь хууль бус байх тул Иргэний хуульд зааснаар тухайн эд хөрөнгөө шаардах, эс зөвшөөрвөл зээлдэгчийн оршин суух газрын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь зүйтэй.
2018-05-28 04:44:48
comment-image

:)
2018-07-04 11:35:42
comment-image

Ашим Базар

Сайн байна уу. Зээлийн төлбөрийг өвлөгч төлөх тухай дээр хуульч Эрхэсхулан тайлбарласан байна. Үүн дээр нэмж хэдэн зөвлөгөө өгмөөр байна. Иргэний хуульд нас барсан хүний үүргийг өвлөгч хариуцах тухай заасан ч зөвхөн өөрийн өвлөж авсан хөрөнгийн хэмжээнд хариуцах тухай заасан. Иймд хэрэв хэн нэгэн өвийн журмаар хөрөнгө хүлээж аваагүй бол эсвэл бага хэмжээний хөрөнгө өвлөж авсан бол зээлийг бүхэлд нь хариуцахгүй байх эсвэл хэсэгчлэн хариуцах үр дагавар үүсэх боломжтой гэсэн үг. Мөн Иргэний хуульд тухайн гэрээ нь нас барсан хүний хувийн байдалтай салшгүй холбоотой бол тухайн хүн нас барсанаар гэрээний үүрэг дуусгавар болох тухай заасан байдаг. Иймд дээрх зээлийн гэрээ нь таны ээжийн хувийн байдалтай салшгүй холбоотой байсан бол зээлийн гэрээний үүрэг дуусгавар болсон гэж үзэх боломжтой. Тухайлбал, тэтгэврийн зээл байсан бол шүүхээс дээрх байдлаар зээлийн гэрээ дуусгавар болсон гэж үзэх боломжтой. Хашаа, байшинг барьцаалсан тухай та дурьдсан байна. Гэвч үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа нь улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэнээр хүчин төгөлдөр болдог тул хэрэв тус шаардлага хангагдаагүй бол барьцааны гэрээ хүчин төгөлдөр бус буюу хашаа, байшин барьцаалагдаагүй гэж үзэх үндэслэлтэй болохыг хэлмээр байна. Тухайлбал, газар, байшингийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээг зээлдүүлэгч авсаныг хууль ёсны дагуу барьцаа үүссэн гэж үзэхгүй. Таны дүүгийн хөрөнгийг авч явсан асуудлын хувьд зээлдүүлэгч хууль зөрчсөн зүйл болжээ гэж хэлмээр байна. Учир нь хэдийгээр хэн нэгнээс төлбөр, мөнгө нэхэмжлэх эрхтэй байсан ч хүч хэрэглэж, шүүхийн шийдвэргүйгээр авч болохгүй. Эцэст нь зээлийн хүү тооцох хугацааны тухай хэлмээр байна. Хэрэв мөнгө зээлсэн байгууллага нь банк эсвэл Банк бус санхүүгийн байгууллага биш бол зээлийн хүү зөвхөн зээлийн гэрээнд заасан хугацаанд л бодогдоно шүү. Иймд зээлийн гэрээнд заасан хугацаанаас хойш зээл төлөгдөөгүй ч зээлийн хүү бодогдохгүй. Та дээрх зүйлсийг анхаарч, илүү тодруулж зөвлөгөө авах нь зөв болов уу. Хүндэтгэсэн, А.Базар
2018-12-20 17:04:11