Та тулгамдаж буй зүйлээ асуу. Монголын шилдэг хуульчид хариулт өгөх болно

    Асуултанд сонгогдсон хуульчид:

Би арван жилийн хувийн сургуульд сурч байгаад сүүлийн жил төлбөрөө төлөх боломжгүй болсны улмаас төгсөж чадалгүй сургуулиа орхичихсон юм. Одоо түүнээс хойш 5 жил өнгөрсөн байна. Тэр үед 450 000 төгрөг төлөөд гэрчилгээгээ авч болно гэж байсан ч сая очоод уулзтал 1 250 000 төгрөг нэхээд байх юм. Би 450 000 төгрөг төлөөд гэрчилгээгээ авчих боломж байна уу? Ямар журам дүрэм байна вэ?

Нийт 1 хариулт байна

comment-image

Ж Эрхэсхулан

Энэхүү харилцааг Боловсролын тухай хуулиар зохицуулана. Боловсролын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд боловсролын баримт бичиг (гэрчилгээ, үнэмлэх, диплом)-ийг бүрдүүлэх, олгох журмыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална гэж заасан бөгөөд 2003 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын "Ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам"-ыг уншиж судлах нь зүйтэй. Дурдсан журамд заасан болзол шаардлагыг хангасны дараа та гэрчилгээгээ хуулийн дагуу шаардах эрхтэй.
2018-05-28 02:03:39