Та тулгамдаж буй зүйлээ асуу. Монголын шилдэг хуульчид хариулт өгөх болно

Би нөхөртэйгөө таарч тохирохоо больж тусдаа амьдраад 4 cap болж байна. Бид хоёр 1 нас 4 сартай хүүхэдтэй. Тусдаа амьдрах хугацаандаа нэг ч удаа хүүхдээ эргэж ирсэнгүй. Хүүхэд маань манай аав ээж дээр байдаг, би өөрөө группд байдаг юм. Нөхөр маань ажилд ороод хамгийн удаандаа 3 cap ажиллаад халагдчихдаг, хүүхдээ тэжээх чадваргүй. Би гэрлэлтээ цуцлуулж хүүхдээ өөрийн асрамжид авч үлдэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах, хаана хандах вэ?

Нийт 2 хариулт байна

comment-image

Ж Эрхэсхулан

Гэрлэлт цуцлахтай холбоотой харилцааг Гэр бүлийн тухай хуулиар, Гэрлэлт цуцлуулах тухай нэхэмжлэлтэй холбоотой харилцааг Иргэний орэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх хуулиар тус тус зохицуулна. Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу та 18 хүртэлх насны хүүхэдтэй тул шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж гэрлэлтээ цуцлуулна. Нэхэмжлэлийг нөхрийнхөө оршин суугаа газрын шүүхэд гаргана. Та тахир дутуу, хүндэтгэн үзэх бусад шалтгааны улмаас нөхрийнхөө гайгаа газар очиход бэрхшээлтэй байвал нэхэмжлэлийг өөрийн оршин суугаа газрын шүүхэд гаргаж болно. Гэрлэлтийг цуцлах үед хүүхдээ хэний асрамжид үлдээх тухай гэрлэгчид харилцан тохиролцож болно. Хэрэв хүүхдээ хэний асрамжид үлдээх талаар маргаантай, тохиролцож чадахгүй байгаа бол Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу шүүх хүүхдийг эцэг, эхийн хэнийх нь асрамжид үлдээх асуудлыг хүүхдийн нас, эцэг эхийн халамж ахуйн нөхцөл, бололцоо, ёс суртахууны байдал, хүчирхийлэл үйлдсэн эсэхийг нь харгалзан шийдвэрлэдэг. Иймд таны зүгээс хүүхдээ өөрийн асрамжид үлдээхийн тулд дараах зүйлсийг хийж болно. Үүнд: 1. Шүүхэд нэхэмжлэл гаргахдаа нөхрийнхөө хүүхдэдээ тавих халамж, анхаарлын талаар үнэн бодит байдлыг тодорхой бичих хэрэгтэй. Учир нь хүүхэд 1 жил 4 сартай тул эцэг эхийн алиных нь асрамжид үлдээх талаар шийдвэрлэхэд эцэг, эхийн тухайн хүүхдэд тавих анхаарал, халамжийн асуудал юм. Иймд тусдаа амьдарч байх хугацаанд хүүхдээ эргэж ирээгүй талаар ч гэсэн нэхэмжлэлдээ тодорхой бичих нь зүйтэй. 2. Нөхрийнхөө ажил, хөдөлмөр болон тухайн хүүхдийг цаашид тэжээн тэтгэх асуудлын талаар нэхэмжлэлдээ нэг ажилд тогтвор суурьшилтай ажиллаж чаддаггүй талаарх үнэн бодит байдлыг бичих 3. Таны зүгээс группд байдаг гэх үндэслэл нь тухайн хүүхдийг асарч, тойглоход ямар нэгэн саад болохгүй гэдгийг нэхэмжлэлдээ дурдаж өгөх нь зүйтэй. Мөн өөрийнхөө группд байгаа байдал нь хүүхдийг асарч, халамжлахад ямар нэгэн хүндрэл гаргахгүй гэдэг талаараа эмчийн дүгнэлт гаргуулбал нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэгдэж болно. Ингээд бичсэн нэхэмжлэлдээ дараах баримт бичгийг хавсарган шүүхэд гаргаж өгөөрэй. - гэрлэлтийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар; - хүүхдийн төрсний гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар; - таны өөрийн иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар; - оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт; - хүүхэд эрүүл мэнд өсөн торниж байгаа тухай өрхийн эмчийн тодорхойлолт; - улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт; - хэрэв боломжтой бол өөрийн группд байгаа явдал нь хүүхдийг асран хүмүүжүүлэхэд ямар нэгэн байдлаар саад болохгүй гэсэн эмчийн дүгнэлт
2018-05-24 10:06:36
comment-image

:)
2018-07-04 11:59:18