Та тулгамдаж буй зүйлээ асуу. Монголын шилдэг хуульчид хариулт өгөх болно

Урьд нь тэтгэмжээ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраар дамжуулж авдаг байсан юм. Гэтэл хүүхдийн эцэг нь урт хугацааны байрны зээлд хамрагдах гээд сар болгоны 30-нд хүүгийнхээ тэтгэмжийг өөрөө хариуцан хийж байхаар тохирсон юм. Гэтэл сүүлийн жил нэг удаа ч тэтгэмж өгсөнгүй. Хүү маань энэ жилээс төлбөртэй хувийн сургуульд суралцах болсон. Төлөгдөөгүй тэтмгэмж болон хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг нэхэмжлэн авч болох уу?

Нийт 2 хариулт байна

comment-image

Ж Эрхэсхулан

Энэхүү асуудал нь Гэр бүлийн тухай хууль болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн хүрээнд зохицуулагдана. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 16-р зүйлд зааснаар төлбөр авагч нь төлбөр авахаас татгалзвал түүний хүсэлтээр, төлбөр төлөгч төлбөрөө бүрэн төлсөн эсхүл төлбөр төлөгч, төлбөр авагч хоорондоо эвлэрвэл тэдгээрийн гаргасан тодорхойлолтоор шийдвэр гүйцэтгэгч гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болсонд тооцож, шийдвэр гарган, гүйцэтгэх баримт бичгийг хаадаг. Тодруулбал, төлбөр авахаас татгалзсан бол таны хүсэлтээр, харин та хоёр эвлэрсэн бол эцэг, эхийн тодорхойлолтоор шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болгохоор байна. Эдгээр баримтууд шийдвэр гүйцэтгэх газар байгаа эсэхийг лавлана уу? Учир нь хэрэв та төлбөр авахаас татгалзсан эсхүл хоорондоо эвлэрсэн бол шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд энэ үндэслэлээр дахин гомдол гаргах эрхгүй. Харин төлбөр төлөгч төлбөрөө төлж дууссан гэх шалтгаанаар шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болсонд тооцсон боловч бодит байдалд нийцээгүй бол Гэр бүлийн тухай хуулийн 49-р зүйлд зааснаар тэтгэмжийг нөхөн гаргуулахаар гомдол гаргаж болно. Мөн хуульд 11 хүртэлх насны хүүхдэд тухайн бүс нутагт тогтоогдсон амьжиргааны доод түвшингийн 50 хувиар, 11-16 нас (суралцаж байгаа бол 18 нас)-тай хүүхдэд амьжиргааны доод түвшингийн хэмжээгээр хүүхдэд тэтгэмж олгохоор заасан тул сургалтын төлбөрийг нэмж гаргуулж болохгүй.
2018-05-24 07:26:27
comment-image

:)
2018-07-04 11:36:47