Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Орон нутгийн өмч нь тухайн орон нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын эрх мэдлийн хамаарах /эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах/ эдийн болон эдийн бус, хөдлөх үл хөдлөх хөрөнгө хамаарна (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Тухайлбал, Орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах,

Иргэн - Иргэний хууль - Өмчийн эрх зүй - Орон нутгийн өмч
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд