Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Бараа бүтээгдэхүүн доголдолтой холбоотой доголдлыг арилгах хугацаа

  1. Ил харагдах доголдол - 6 сар
  2. Ил харагдахгүй догодол - 1 жил
  3. Байшин барилга - 3 жил (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд