Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай
  • Нөхөр, эхнэр гэрлэлтээ сэргээлгэхийг хүссэн өргөдөл
  • Иргэнийг сураггүй алга болсонд тооцсон, эсхүл нас барсан гэж зарласан  шүүхийн шийдвэрийн хуулбар
  • Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлалтыг хүчингүй болгосон шийдвэр
  • Шүүхийн журмаар гэрлэлт цуцалсан бол шүүхээр цуцлалтыг хїчингїй болгосон шийдвэр
  • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  • Гэрлэгсийн УБЕГ-ын Иргэний баримтын архивын гэрлэсэн эсэх лавлагаа
  • Гэрчилгээний үнэ 2500

Гэрлэлт сэргээж буй хосууд өөрийн биеээр оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.

Иргэн - Иргэний хууль - Гэр бүлийн эрх зүй - Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгүүлэх
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд