Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

 Хэд хэдэн этгээд сайн дураараа нэгдэж үүсгэн байгуулсан нийгмийн тодорхой бүлэг хэсгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийг хэлнэ.

  • Гишүүнчлэлтэй
  • Санхүүжилтын хувьд нээлттэй (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).
company-icon

Зуучлал

Пүрэвдагва Оюунаа

Сайн байна уу? Би нэгэн байгууллагаар Япон явахаар зуучлуулсан юм. Гэхдээ тухайн үедээ гэрээ байгуулалгүй бүх хөлс мөнгөө төлсөн. Дараа нь гэрээгээ байгуулчихъя гэж хэлсэн.Тухайн үед тэр байгууллага ч...

Асуулт №79
Иргэн
Иргэний хууль
Ашгийн бус хуулийн этгээд
Холбоо
2018-07-06 07:39:17
Ангилалд холбогдох сэдвүүд