Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

 Өмчлөлтэй, тодорхой тооны эд хөрөнгөтэй, түүгээрээ эрх эдэлж үүрэг хүлээдэг, шүүхэд нэхэмжлэгч, хариуцагч байх чадвартай, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг, зохион байгуулалттай нэгдлийг хуулийн этгээд гэнэ (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Ашгийн бус хуулийн этгээд
company-icon

Зуучлал

Пүрэвдагва Оюунаа

Сайн байна уу? Би нэгэн байгууллагаар Япон явахаар зуучлуулсан юм. Гэхдээ тухайн үедээ гэрээ байгуулалгүй бүх хөлс мөнгөө төлсөн. Дараа нь гэрээгээ байгуулчихъя гэж хэлсэн.Тухайн үед тэр байгууллага ч...

Асуулт №79
Иргэн
Иргэний хууль
Ашгийн бус хуулийн этгээд
Холбоо
2018-07-06 07:39:17
Ангилалд холбогдох сэдвүүд