Сэдвүүд

Бусад - Бусад - Баримт бичгийн бүрдэл
company-icon

Түрээсийн гэрээ

Авирмэд Мөнхцолмон

Хурал уулзалтын заал түрээсийн гэрээ байна уу?

Асуулт №93
Бусад
Бусад
Баримт бичгийн бүрдэл
Эд хөрөнгийн түрээс /санхүүгийн/ гэрээ бүртгүүлэх
2019-01-30 02:45:30
company-icon

Байгууллага хоорондын гэрээг цуцлах тухай

Б Заяа

Сайн байна уу? гэрээ байгуулан харилцагчиддаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага байлаа гэж бодоход харилцагч нь гэрээгээ цуцлах хүсэлт гарган дуусгавар болгоход уг гэрээг яагаад цуцлах болсо...

Асуулт №71
Бусад
Бусад
Баримт бичгийн бүрдэл
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн гэрээг дуусгавар болгох, цуцлах
2018-06-14 08:31:46