Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Өмчлөлтэй, тодорхой тооны эд хөрөнгөтэй, түүгээрээ эрх эдэлж үүрэг хүлээдэг, шүүхэд нэхэмжлэгч, хариуцагч байх чадвартай, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг, зохион байгуулалттай нэгдлийг хуулийн этгээд гэнэ (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002).

Иргэн - Иргэний хууль - Ашгийн хуулийн этгээд
company-icon

сургалтын гэрээ

мөнхбат баярхүү

миний бие нэгэн гадаад хэлний сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ХХК-тай 3 сараар гэрээ байгуулж төлбөрөө төлсөн. гэвч 3 өдөр явахад үзүүлсэн үйлчилгээ нь сэтгэлд нийцээгүйн улмаас төлбөрийг буцаан авч...

Асуулт №84
Иргэн
Иргэний хууль
Ашгийн хуулийн этгээд
Компани
2018-09-20 10:30:47
Ангилалд холбогдох сэдвүүд